Tin tức

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT 2015
Khi mua một món hàng người tiêu dùng không chỉ trả tiền cho sản phẩm của mình cần mua mà còn phải thanh toán một khoản chi phí không nhỏ cho bao bì.