Bao bì cá basa đông lạnh

Bao bì cá basa đông lạnh chịu được môi trường nhiệt độ thấp -180C với đặc tính mềm dẻo thích hợp đóng gói các cá basa đông lạnh

Bao bì cá basa đông lạnh thường được sử dụng phương pháp hút chân không để kéo dài thời gian lưu trữ sử dụng sản phẩm.

Chi tiết bao bì cá basa đông lạnh:

Dạng sản phẩm: dạng bao bì túi thành phẩm đóng gói bán tự động hoặc dạng màng film sử dụng cho máy đóng gói tự động.

Hình thức sử dụng bao bì: thông thường, hút chân không,…

Loại vât liệu: PET, Matt PET, PA nylon, LLDPE…