Liên hệ

SAIGON TRADING & PACKAGING JSC.,

Address:  Lot B56-57/II, Road 2E,Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh Dist., HCM City, Vietnam.
Tel        :  (84-8) 37652180 - 37652182       Fax :      (84-8) 37652191  

Email     : trapaco@saigontrapaco.com.vn

Website : saigontrapaco.com.vn

 

Mẫu thư liên hệ